CATALUNYA EMPRÈN

Dilluns, 24 de juliol de 2017 a les 12:46

La Generalitat de Catralunya engega el programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en al programa CATALUNYA EMPRÈN.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7414, de data 18 de juliol de 2017, surt publicada l’ORDRE EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn

L'objecte d’aquestes bases és regular les condicions i el procediment que han de regir la concessió de subvencions del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i facilitar recursos i serveis de manera integral per a la creació d’empreses per tal que les persones emprenedores puguin crear, consolidar i fer créixer la seva empresa. Així, es vol crear un entorn favorable per possibilitar la creació d'empreses a Catalunya i facilitar recursos i serveis, de manera integral, per tal que les persones emprenedores puguin crear, consolidar i fer créixer la seva empresa.

Cal garantir un suport directe a les persones que vulguin emprendre un negoci amb finalitat d'autoocupació o de creació d'un petit negoci al territori, i també prestar un servei integral d'acompanyament i suport adaptat a les seves necessitats que els hi faciliti l'accés als diversos serveis i recursos que les diferents administracions i altres entitats públiques i privades posen al seu abast.

Les entitats beneficiàries i persones destinatàries podran ser-ho e
ls ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i les societats públiques locals de Catalunya, entitats sense ànim de lucre, universitats o les entitats que en depenguin i les escoles de negocis, els col•legis professionals i els gremis.

Per més informació podeu contactar amb la tècnica de comerç i promoció econòmica de l'Ajuntament de Tona, Gemma Pujols al telèfon 93.887.02.01 extensió 156 o al correu pujolscg@tona.cat 

 

Darrera actualització: 24.07.2017 | 12:59