Servei de premsa

Contacteu amb el Servei de Premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tona:
          Adreça: C/ de la Font, 10 - 08551 Tona
          Telèfon: 938 870 201 ext. 112
          E-mail: comunicacio@tona.cat

O ompliu aquest formulari si voleu fer alguna consulta o suggeriment.
Important: Aquest formulari de contacte és exclusiu per a periodistes i mitjans de comunicació.

Servei de premsa

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament de Tona utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona (OAC), Carrer de la Font, 10, 08551, Tona.

Així mateix, en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, es compromet a comunicar-nos-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades, conforme a l'article 4 de la LOPD.

Darrera actualització: 17.03.2015 | 11:49
Darrera actualització: 17.03.2015 | 11:49