Ple municipal

En aquest apartat podeu consultar les competències i el calendari de sessions del Ple, i descarregar les convocatòries i actes .També podeu accedir al registre de mocions presentades pels grups municipals.
 

  • COMPETÈNCIES DEL PLE

Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local:

- El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

- Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

- L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.

- L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.

- La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.

- L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

- L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.

- El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

- L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.

- L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

-Les altres que expressament li confereixin les lleis.

- La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
 

  • CALENDARI DE SESSIONS

L’últim dimecres de cada mes a 2/4 de 8 de la tarda, per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. En el cas que aquest dia fos festiu, la sessió es traslladarà al dimecres de la setmana següent.
En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració, seguint-se a partir d’aquesta sessió la periodicitat establerta per la sessió següent a realitzar.

Darrera actualització: 26.02.2019 | 15:24

Documentació

pdf Convocatòria Ple ordinari 27 de febrer 2019
157,39KB
pdf Convocatòria Ple ordinari de 30 de gener de 2019
142,41KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 7 de gener de 2019
156,53KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 19 de desembre de 2018
144,65KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 5 de novembre de 2018
157,3KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 26 de setembre de 2018
148,13KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 8 d'agost de 2018
151,27KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 27 de juny de 2018
151,68KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 30 de maig de 2018
146,25KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 25 d'abril de 2018
145,16KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 4 d'abril de 2018
147,08KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 28 de febrer de 2018
148,75KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 31 de gener de 2018
142,97KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 27 de desembre de 2017
143,75KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 22 de novembre de 2017
177,95KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari urgent 6 de novembre de 2017
179,9KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 25 d'octubre de 2017
187,52KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 23 d'octubre de 2017
179,9KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari urgent 18 d'octubre de 2017
180,44KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 18 d'octubre de 2017
179,34KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 9 d'octubre de 2017
178,69KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 27 de setembre de 2017
189KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 20 de setembre de 2017
177,49KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 9 d'agost de 2017
182,11KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 26 de juliol de 2017
157,32KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 28 de juny de 2017
185,04KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 31 de maig de 2017
192,71KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 26 d'abril de 2017
179,86KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 11 d'abril de 2017
175,73KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 29 de març de 2017
178,85KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 22 de febrer de 2017
184,64KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 8 de febrer de 2017
182,45KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 28 de desembre de 2016
180,83KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 1 de desembre 2016
193,45KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 28 de setembre 2016
323,03KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 26 d'octubre 2016
184,76KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 21 de desembre 2016
179,15KB
pdf Convocatòria Ple extraordinari 3 d'agost 2016
319,55KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 27 de juliol 2016
319,38KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 1 de juny 2016
320,2KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 27 d'abril 2016
320,33KB
pdf Convocatòria Ple ordinari 30 de març 2016
329,52KB
Darrera actualització: 26.02.2019 | 15:24