|
 

Actes meses contractació

En aquest apartat pots consultar les convocatòries, la composició i les actes de les meses de contractació per expedient de contractació.

 

2017

 

  •   EXPEDIENT SEC/2017/316 - Contractació del servei públic municipal de control i gestió d’aparcament en superfície amb regulació horària de diversos carrers de Tona, en règim de concessió administrativa, reservat a Centres Especials de Treball (CET)

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa 

-Acta d'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor

-Acta d'obertura de la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica 

 

  •  EXPEDIENT SEC/2017/199 - Contractació del subministrament i instal·lació de dues edificacions modulars prefabricades per ubicar al carrer jaume blanes 53 del municipi de Tona

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa

-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica

 

  • EXPEDIENT SEC/2017/164- Contracte del servei d'organització i posterior gestió dels casals d'estiu de Tona

-Acta de constitució i qualificació documentació general

-Acta obertura sobres

 

  •  EXPEDIENT SEC/2017/134- Contractació de les obres d'ampliació de l'Escola Bressol Pa amb Xocolata.

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa

-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica

-Acta de valoració de documentació

 

  •  EXPEDIENT SEC/2017/133 - Contractació de les obres de reforma i ampliació dels pavellons poliesportiusm edifici camp de futbol i coberta grades

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa

-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica

 

 

2016

  • EXPEDIENT SEC/2016/2- Servei de manteniment dels espais públics enjardinats del municipi de Tona

-Acta de constitució i qualificació de la documentació general

-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica

 

  • EXPEDIENT 53/2015 - Concessió administrativa per urgència de l'ús privatiu per a l'explotació del servei de bar "Can Codina"

 -Acta de constitució i qualificació documentació administrativa

 

  • EXPEDIENT 115/2015- Contracte de la gestió i explotació del servei d'Escola de Música

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa

-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica

-Acta lectura informe valoració

Last update 23.10.2017 | 01:03