|
 

Convenis

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els convenis són informació subjecte al règim de transparència.

En aquest apartat que s'actualitza trimestralment, en la secció documentació, podeu consutar els convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament de Tona i les persones privades i públiques. Hi trobareu la data de signatura, l'entitat i/o organització amb qui se signa, el contingut econòmic, l'objectiu i la durada/pròrrogues.

Per tal de facilitar la consulta directa i dinàmica de tots els convenis subscrits, podeu consultar també el Registre de Convenis de la Generalitat

Last update 01.03.2017 | 10:06