|
 

Dades econòmiques

En aquest apartat trobareu informació relativa a l’economia municipal. Podeu consultar el pressupost municipal, obtenir informació sobre l’execució pressupostària i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A la secció enllaços podeu accedir a la web de la Sindicatura de Comptes, on podeu consultar el compte general i els estats comptables anuals de l’Ajuntament de Tona.

Per altra banda podeu consultar també informació relativa al cost de les campanyes de publicitat institucional, al període mitjà de pagament als proveïdors municipals, així com la relació dels principals proveïdors de l'exercici econòmic en curs.

També podeu trobar més informació relativa a la gestió econòmica al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Tona

Last update 21.11.2016 | 02:16