Dades econòmiques

En aquest apartat trobareu informació relativa a l’economia municipal. Podeu consultar el pressupost municipal , obtenir informació sobre l’execució pressupostària i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera .

A la secció enllaços podeu accedir a la web de la Sindicatura de Comptes, on podeu consultar el compte general i els estats comptables anuals de l’Ajuntament de Tona.

Per altra banda podeu consultar també informació relativa al cost de les campanyes de publicitat institucional , al període mitjà de pagament als proveïdors municipals, així com la relació dels principals proveïdors de l'exercici econòmic en curs.

També podeu trobar més informació relativa a la gestió econòmica al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Tona .

Darrera actualització: 13.11.2018 | 11:55