Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost , l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a  tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.

-Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència de Tona .

Darrera actualització: 21.01.2019 | 09:24
Darrera actualització: 21.01.2019 | 09:24