|
 

Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat , i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles Veure.

-Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència de Tona 

Subapartats en aquesta pàgina

Last update 22.03.2017 | 10:09