Modificacions pressupostàries

Els crèdits aprovats per la Llei de pressupostos poden ser objecte de determinades modificacions durant el decurs de l’exercici, en aquest apartat pots consultar aquestes variacions.

  • Exercici 2018

-Modificació de crèdit 1/2018, incorporació romanents de crèdit
-Modificació de crèdit 2/2018, incorporació romanents de crèdit
-Modificació de crèdit 3/2018, incorporació romanents de crèdit
-Modificació de crèdit 4/2018, transferències de crèdit
-Modificació de crèdit 5/2018, generació de crèdit
-Modificació de crèdit 6/2018, transferències de crèdit
-Modificació de crèdit 7/2018, transferències de crèdit
 

  • Exercici 2017

-Modificació de crèdit 1/2017, generació de crèdit
-Modificació de crèdit 2/2017, incorporació romanents de crèdit
-Modificació de crèdit 3/2017, transferències de crèdit
-Modificació de crèdit 4/2017, generació de crèdit
-Modificació de crèdit 5/2017, transferències i generació de crèdit
-Modificació de crèdit 6/2017, suplement de crèdit i crèdit extraordinari
-Modificació de crèdit 7/2017, transferències de crèdit
-Modificació de crèdit 8/2017, suplement de crèdit i crèdit extraordinari
-Modificació de crèdit 9/2017, suplement de crèdit
-Modificació de crèdit 10/2017, ampliació de crèdit

  • Exercici 2016

-Modificació de crèdit 1/2016, incorporació romanents de crèdit
-Modificació de crèdit 2/2016, generació de crèdit
-Modificació de crèdit 3/2016
-Modificació de crèdit 4/2016, transferències de crèdit
-Modificació de crèdit 5/2016
-Modificació de crèdit 6/2016
-Modificació de crèdit 7/2016
-Modificació de crèdit 8/2016, transferències de crèdit
-Modificació de crèdit 9/2016, generació de crèdit

 

Darrera actualització: 07.11.2018 | 13:29
Darrera actualització: 07.11.2018 | 13:29