Proveïdors

TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

En compliment d’allò disposat a l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, així com la disposició addicional primera d’aquesta Llei orgànica 9/2013, es publiquen al portal web municipal els períodes mitjans de pagament a proveïdors d’aquest Ajuntament.


  RELACIÓ DE PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I CONTRACTISTES

També podeu consultar la llista i la quantia total de les operacions amb els proveïdors contractats per l'Ajuntament als següents enllaços (es publiquen operacions superiors a 3.000 euros un cop l'exercici estigui tancat).

Darrera actualització: 29.01.2019 | 12:17
Darrera actualització: 29.01.2019 | 12:17