|
 

Processos selectius tancats 2016

 

-CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A COBRIR 1 PLAÇA DE MONITOR/A DE LA LUDOTECA, DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL

Contractació en règim laboral temporal de 1 plaça de monitor/a de la ludoteca municipal, per cobrir les necessitats dels serveis propis de l'equipament.

Convocatòria (16/8/2016)

Resultats (27/9/2016)

 

-CONVOCATÒRIA PÚBLICA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INFANTIL INTERI/NA PER A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC

Selecció d'una plaça de tècnic/a de educació infantil interi/na per l'escola bressol municipal, adscrita a l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament de Tona.

Convocatòria (5/8/2016)

Resultats (23/9/2016)

 

-CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Procediment per a l'accés, pel sistema de concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials,escala bàsica, grup de titulació C-2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislacio vigent.

Convocatòria (15/7/2016)

Resultats (12/8/2016)

 

-CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A COBRIR 15 PLACES DE MONITORS DEL CASAL D'ESTIU, DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS PUBLIC

Convocatòria (9/5/2016)

Resultats (15/6/2016)

 

-PLANS OCUPACIÓ MUNICIPAL 2016

Aquests plans s’adrecen a persones aturades del municipi que, mitjançant una contractació laboral, duran a terme actuacions de caràcter temporal i d’interès general.

Consulta les convocatòries (PFO)

Resultat 1a convocatòra (24/5/2016)

Resultat 2a convocatòria (11/7/2016)

Last update 14.06.2017 | 10:55