|
 

Plec de clàusules adminsitratives generals


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL•LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS

Last update 23.10.2015 | 12:02