Plec de clàusules adminsitratives generals


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS.

Darrera actualització: 20.11.2017 | 12:52
Darrera actualització: 20.11.2017 | 12:52