Participació Ciutadana

En aquest apartat podeu consultar els processos oberts a participació ciutadana   i accedir a la bústia de suggeriments de l’Ajuntament de Tona. També hi trobareu el Reglament de Participació Ciutadana de Tona.

L'Ajuntament de Tona vol impulsar i afavorir per tots els mitjans al seu abast la participació ciutadana en la gestió municipal. Mitjançant la participació, la ciutadania ha de poder incidir de forma activa en la resolució dels problemes col·lectius per construir un municipi democràtic, cívic i solidari.

Seguint les directrius del Decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública subscrit per l’Ajuntament de Tona el setembre de 2014, el consistori està compromès a facilitar més informació sobre la seva activitat i vetllar per la participació de la ciutadania.

EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El gener de 2018 es va realitzar la consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana de Tona per garantir la participació dels ciutadans en l'elaboració d'aquesta norma. El projecte de Reglament elaborat pels serveis jurídics municipals, tenint en compte les aportacions realitzades per la ciutadania, va ser aprovat pel Ple el 5 de març de 2018.

- Més informació sobre la consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament  

- Consulta el Reglament de Participació Ciutadana de Tona   

Darrera actualització: 06.03.2018 | 11:56