|
 

Consells Municipals

La Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i legislació reguladora del règim local contenen drets relatius a la informació i participació ciutadana. Per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals trobem mecanismes fonamentals: òrgans territorials de gestió desconcentrada i òrgans sectorials.

Els Consells municipals són òrgans de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments.

En aquest apartat hi trobareu les darreres actes de reunions adaptades a les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

  • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Acta Consell Escolar Municipal 2016

Acta Consell Escolar Municipal 2015

Acta Consell Escolar Municipal 2014

Acta Consell Escolar Municipal 2013

 

Last update 06.07.2017 | 10:53