Participació en l'elaboració de normes

Consultes públiques prèvies

L'Ajuntament de Tona habilita aquest apartat per canalitzar la participació del conjunt de la ciutadania en l’elaboració de nous reglaments i ordenances municipals, en aplicació de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES (clica per consultar les consultes actives)
Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en les consultes actives que trobaran en aquest apartat, mitjançant el formulari de participació següent.

-FORMULARI DE PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DE NORMES (clica per accedir al formulari)

Audiència i informació pública

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per finalitat recollir l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu en curs, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir totes aquelles aportacions addicionals que puguin realitzar altres persones o entitats.

Darrera actualització: 31.08.2018 | 09:41
Darrera actualització: 31.08.2018 | 09:41