Processos participatius


LEGISLATURA 2015-2019

 

PROVA PILOT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS! (del 26 octubre al 2 de desembre de 2018)

L’Ajuntament de Tona pretén impulsar i afavorir la participació ciutadana i la transparència en els assumptes de competència municipal. En aquest sentit, s'Inicia un procés d’implementació dels pressupostos participatius amb l’objectiu de facilitar l’apoderament de la ciutadania.

Per més informació accedeix a la Plataforma de Participació Ciutadana de Tona

PROCÉS PARTICIPATIU FESTA MAJOR 2018 (JOVENTUT)

Des de la Regidoria de Joventut de Tona s’inicia de nou un procés participatiu per programar la Festa Major d’aquest pròxim estiu.

Més informació sobre el procés participatiu!

VALORACIÓ DE LA CARTA DE SERVEIS

Eina de participació per per valorar els serveis (carta de Serveis), i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament.

-Consulta la carta de serveis
-Opina sobre els serveis municipals

CONSULTA POPULAR PER TRIAR LA BANDERA DE TONA

L’any 2016 es va aprovar l’escut municipal oficial, d’acord amb la proposta de la Direcció General d’Administracions Locals de la Generalitat. Un cop aprovat l’escut, per acord de Ple de 28 de setembre de 2016, es va aprovar l'inici de l'expedient d'adopció de la bandera de Tona.

Atès el caràcter de símbol representatiu de la població que té la bandera es va considerar procedent recavar l'opinió de tot el municipi i realitzar una consulta popular no referendària.

Obté més informació sobre la consulta popular no referendària celebrada del del 17 al 22 de JULIOL de 2017!
 

L’ESPAI CUCAFERA ES TRANSFORMA EN L’ESPAI CULTURAL MURIEL CASALS

L’Ajuntament de Tona va sol·licitar el 2014 la redacció d’un Pla d’equipaments culturals a la Diputació que va ressaltar la mancança d’espais públics de relació i creació. És doncs a partir d’aquí que es planteja la transformació de l’edifici de la Cucafera en un centre cultural polivalent.

El Centre Cultural Muriel Casals (CCMC ) hauria de ser el centre cívic, casal o ateneu que Tona no té, un equipament dirigit a fomentar i impulsar un espai relacional i creatiu, que potenciï la cohesió social.

Obté més informació sobre la participació ciutadana en el procés de definició del centre cultural!

Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:47