|
 

Processos participatius

L’ESPAI CUCAFERA ES TRANSFORMA EN L’ESPAI CULTURAL MURIEL CASALS

 
L’Ajuntament de Tona va sol·licitar l’any 2014 la redacció d’un Pla d’equipaments culturals municipals a la Diputació que va ressaltar la mancança d’espais públics de relació i creació, d’un centre cultural polivalent. És doncs a partir d’aquí que es planteja l’edifici de la Cucafera com un potencial espai sociocultural de gestió pública.

El Centre Cultural Muriel Casals (CCMC) hauria de ser el centre cívic, casal o ateneu que Tona no té, un equipament dirigit a fomentar i impulsar un espai relacional i creatiu, que potenciï la cohesió social, mitjançant la dinamització sociocultural i la promoció de la vida associativa.

PROCÉS DE DEFINICIÓ DEL CCMC

El treball desenvolupat per a la definició del concepte de l’equipament comporta una tasca de documentació, el desenvolupament d’una proposta tècnica, l’encàrrec d’una proposta arquitectònica i la cerca de finançament.

Però també requereix un treball de diàleg amb el territori, i després del diàleg amb grups reduïts de contrast, es planteja la necessitat d’obrir aquest projecte a la consideració dels ciutadans i entitats interessades.  

 - Més informació del Projecte del Centre Cultural Muriel Casals

 - Participa, opina i comenta

 

Last update 16.12.2016 | 11:26