|
 

Municipi en xifres

El Municipi en xifres

Diverses institucions públiques catalanes mantenen actualitzats indicadors de diversa tipologia en relació a Tona. Podeu consultar els següents: 

Diputació de Barcelona

Institut d'Estaditica de Catalunya 

 

Last update 08.03.2017 | 09:20