|
 
Cultura i Festes

Corminons de la Creu

Planta basilical de tres volums amb murs de carreus vistos. La coberta és de doble vessant aràbiga amb vessant d'aigües perpendicular a la façana de doble nivell. I la façana està orientada a llevant, s'hi pot veure un portal rodó de dovelles regulars La disposició d'obertures és absolutament simètrica tant a la façana com ala laterals de l'edifici.

Denominació:  Mas Corminons de la Creu
Situació:  Carretera de Barcelona
Època: 1800
Context: Zona rural
Conservació:  Ha estat restaurada aquests últims anys. S'utilitza com a seu d'una escola d'hípica. El seu estat és immillorable.
A destacar:  L'estructura basilical de l'edifici és poc corrent en les nostres contrades.

Adreça:

08551 Tona - Barcelona (Catalunya)

Last update 29.12.2014 | 12:00