|
 

TONA GATS

L'obejctiu és procurar una vida més digna als gats de carrer i controlar la sobrepoblació d'aquests.

L'activitat que realitza Tona Gats és la formació de colònies controlades mitjançant el mètode CES (capturar-esterilitzar-deixar anar) i tenir cura d'aquests.

Adreça:

C/ de la Font, 10 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 629 940 113
Website: www.tonagats.cat
Correu electrònic: presidencia@tonagats.cat
View Map

Last update 29.01.2015 | 09:37