|
 

Urbanisme

Josep Salom i Ges

La Regidoria d'Urbanisme s'encarrega de la redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal. Cal remarcar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument molt important per a l'ordenació integral del territori de Tona i que defineix el marc urbanístic del municipi.
Un aspecte important de l'àrea fa referència a la redacció i direcció de projectes. Els Serveis Tècnics municipals di ssenyen els projectes d'edificació, de reforma d'equipaments municipals i d'urbanització de vials. També c oordinen i fan el seguiment de les grans obres i infrastructures que es fan a la nostra població.
Es fan també activitats de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els ciutadans en l'àmbit de l´edificació (llicències d´obres i altres).

Adreça:

c/ de la Font, 10 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Time: Cal trucar per demanar hora
Telèfon: 938.870.201
View Map

Informació relacionada

Consistori

Josep Salom i Ges (CDC)
Last update 04.09.2015 | 09:59