Projectes Urbanístics 2012

Nom del projecte: Millores als parterres i a la rotonda del final del c/major
Breu Descripció: Substitució de l'antiga gespa natural per parterres artificials al carrer major i a la rotonda del final del carrer.
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Escola d'Hostaleria
Import: 134.242 €
Finançament: Ajuntament de Tona / * Subvenció de Feder

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Vies públiques
Import: 35.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Maquinària Tallagespa
Import: 31.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Adaptació Centre de Dia
Import: 30.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Calefacció Vestidors Piscines
Import: 30.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Cuina i vestidors Casal
Import: 25.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Lavabos Escola l'Era de Dalt
Import: 25.000 €
Finançament: Ajuntament de Tona

_________________________________________________________________________________

Nom del projecte: Altres inversions
Import: 52.168 €
Finançament: Ajuntament de Tona

Darrera actualització: 16.03.2015 | 09:53
Darrera actualització: 16.03.2015 | 09:53