OBERT EL PERÍODE PER INSCRIURE'S AL REGISTRE D'ACCÉS ALS AJUTS AL TREBALL AUTÒNOM DE LA GENERALITAT

Dimecres, 2 de desembre de 2020 a les 00:00

La inscripció prèvia és el tràmit que cal fer obligatòriament per poder ser futur beneficiari d’un ajut. Aquesta inscripció permetrà, a les persones inscrites que una vegada publicada la convocatòria dels ajuts no hagin de fer cap altre actuació i passin a ser-ne sol·licitants directament.

Es tracta d'un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries. 

A qui d’adreça?

A professionals autònoms donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual , mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos)

Requisits per accedir-hi

  1. Tenir el domicili fiscal a Catalunya. 
  2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat abans de l'1 d'octubre de 2020.
  3. La base imposable de la darrera declaració de la renda  ha de ser igual o inferior a 35.000 euros
  4. El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros. 

Presentació de sol·licituds
Del 30 de novembre al 7 de desembre (a les 3 de la tarda).

Accés al registre i més informació: LINK

 

Darrera actualització: 02.12.2020 | 09:19