PLE ORDINARI DEL MES D’OCTUBRE

Divendres, 28 d'octubre de 2022 a les 08:00

Queden aprovades les ordenances fiscals per a l’exercici 2023 de Tona. Els nous preus públics i taxes aprovades repercuteixen els mínims increments possibles, tenint en compte la previsió de pujada del cost de la vida, principalment per l'augment del cost de l’energia.

 

Comunicació dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista
Lamentem comunicar que segons l’última actualització del passat 23 d’octubre de 2022,  hi hagut 2 nous assassinats des del darrer ple.

Reiterem el nostre compromís per erradicar qualsevol forma de violència contra les dones i de vetllar pel  seu record.

Aprovació de la modificació de crèdit 12/2022

Aquesta modificació de crèdits, per un import de 42.000 es finança amb romanent de tresoreria per a despeses generals als efectes d’afrontar la redacció del projecte de millora de l’enllumenat públic, la redacció de l’estudi previ del projecte de la masia del Gelec i treballs diversos de neteja entre d’altres.

Aprovada amb els vots a favor d’Aixequem Tona, ERC Tona i PSC Tona. Junts per Tona hi vota en contra

Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, exercici 2023

Les principals modificacions podeu consultar-les al document adjunt a aquesta notícia. Tanmateix, desde la regidoria d’Hisenda s’ha procurat repercutirels mínims increments possibles a les ordenances fiscals, tenint en compte la previsió de pujada del cost de la vida, principalment per l'augment del cost de diversos subministraments.

Marc Poveda, de Junts per Tona, va exposar que aquest no és el millor any per executar els increments previstos en diversos conceptes, atès l'increment que es preveu del cost de la vida i que afectarà directament a les famílies de Tona.

Per la seva banda, Josep Manel Garcia del PSC Tona va coincidir en que es preveu un període difícil per a les famílies, si bé considera que la pujada és prou mesurada. Això no obstant, demana que l’ajuntament sigui molt curós alhora de fer noves despeses.

Aprovades amb els vots a favor d’Aixequem Tona i ERC Tona. El PSC Tona s’abstè i Junts per Tona hi vota en contra.

Aprovació del conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Tona

Aprovat per unanimitat

Sol·licitud del conveni Interadministratiu per regularitzar les places de la xarxa de serveis socials de la Residència Can Codina

Aprovada per unanimitat

Aprovació del Pla de Transició Energètica de Tona

Conté 5 eixos bàsics: Mobilitat sostenible, energies renovables, eficiència energètica, governança i altres accions.

Aprovat per unanimitat

Aprovació del "Pla d'Actuació l'Estratègia de poble intel·ligent: Fitxes prioritzades i full de ruta, per a l'Ajuntament de Tona"

Aprovat per unanimitat

Moció en defensa de les dones iranianes

El text de la declaració rebutja qualsevol forma de tortura, i molt especialment per motius derivats de l’extremisme religiós. A més a més, condemna legislacions que atempten contra la llibertat de les dones, com ara, per exemple, les que obliguen a dur el vel.

Aprovada per unanimitat

Moció per impulsar una línia de bus nocturn entre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona
La proposta d'un bus nocturn entre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona pretén respondre a l'anomenat "efecte Ventafocs", pel qual sovint s'ha d'acabar optant per desplaçar-se en cotxe pel fet de no tenir tren o bus per tornar de nit.

Aprovada per unanimitat

Darrera actualització: 27.10.2022 | 21:48