Josep Manel García i Ruiz

Regidor a l'oposició

Grup municipal PSC-CP

Càrrrecs i representacions en Organismes

  • Vocal Fundació Privada Can Codina
  • Vocal Consell Escolar Municipal de Tona
  • Junta Local de Seguretat
  • Comissió Municipal de Delimitació de Terme

Dades biogràfiques

Data i lloc de naixement: 7 d'agost de 1974, Vic
FP2 Mecànica de l'automoció, tècnic de prevenció i de recurs preventiu, instal·lador i reparador d’equips informàtics, wedding planner per la UPOCT, formació en riscos psicosocials, MOS Excel i Powerpoint, ...

Trajectòria professional

Treballo a Pedro Roquet SAU des de 1 de gener de 1996, anteriorment mecànic, carter, ajudant de forner, ... dos anys com a responsable de salut laboral al sindicat UGT d’Osona, delegat d’empresa i de prevenció des de fa més de 12 anys.

Trajectòria política

Regidor de l'Ajuntament de Tona des del 15 de juny de 2019.

Dades de contacte

Correu electrònic: garciarjsp@tona.cat

Retribucions 

150,00 € per assistència a cada sessió de Ple

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Declaració d'activitats
Declaració béns

Trobaràs més informació a l'apartat INFORMACIÓ CÀRRECS ELECTES

Darrera actualització: 30.03.2021 | 13:04