Consulta les actes de 2017

  •  EXPEDIENT SEC/2017/294 - Contractació del servei de suport jurídic en matèria de personal incloent la gestió administrativa laboral a l’Ajuntament de Tona​

- Acta de constitució de la mesa de contractació i qualificació de la documentació administrativa (25.09.2017)
- Acta d’obertura de les proposicions econòmiques i documentació quantificable de forma automàtica (30.10.2017)
- Acta d’obertura de la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (02.10.2017)

  • EXPEDIENT SEC/2017/316  - Contractació del servei públic municipal de control i gestió d’aparcament en superfície amb regulació horària de diversos carrers de Tona, en règim de concessió administrativa, reservat a Centres Especials de Treball (CET)

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa (18.09.2017) 
-Acta d'obertura de la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (18.09.2017) 
-Acta d'obertura de la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma automàtica (25.09.2017) 

  • EXPEDIENT SEC/2017/199 - Contractació del subministrament i instal·lació de dues edificacions modulars prefabricades per ubicar al carrer jaume blanes 53 del municipi de Tona

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa (14.06.2017) 
-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica (19.06.2017)

  • EXPEDIENT SEC/2017/164 - Contracte del servei d'organització i posterior gestió dels casals d'estiu de Tona

-Acta de constitució i qualificació documentació general (19.05.2017) 
-Acta obertura sobres (24.05.2017)

  • EXPEDIENT SEC/2017/134 - Contractació de les obres d'ampliació de l'Escola Bressol Pa amb Xocolata.

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa (26.05.2017) 
-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica (31.05.2017) 
-Acta de valoració de documentació (30.06.2017)

  •  EXPEDIENT SEC/2017/133 - Contractació de les obres de reforma i ampliació dels pavellons poliesportius edifici camp de futbol i coberta grades

-Acta de constitució i qualificació documentació administrativa (31.05.2017) 
-Acta de la mesa i qualificació documentació proposta econòmica i documentació tècnica (06.06.2017)

Darrera actualització: 29.06.2018 | 11:41
Darrera actualització: 29.06.2018 | 11:41