Processos selectius tancats 2018

-CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

-CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

-CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL D'ADMINSITRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

-SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS, PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA D'INTERVENTOR/A DE L'AJUNTAMENT DE TONA

-PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ DE DOS PLACES D'AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL DE TONA

-CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A TÈCNIC D'EDUCACIÓ INFANTIL PER A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

-PLANS D'OCUPACIÓ

-CONVOCATÒRIA PER COBRIR DOS PLACES DE MONITOR DE LUDOTECA, DE CARÀCTER LABORAL TEMPORAL

-CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ, DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE GESTIÓ LLETRAT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE TONA

-CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ, DEL LLOC DE TREBALL D'ARQUITECTE TÈCNIC DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE TONA

 

Darrera actualització: 02.12.2019 | 12:41
Darrera actualització: 02.12.2019 | 12:41