Pla d'acció d'energia sostenible

Dilluns, 26 de gener de 2015 a les 11:03

El 27 de juliol de 2011 el Ple de l'Ajuntament de Tona va prendre per unanimitat l'acord d'adherir-se al Pacte d'alcaldes de la Unió Europea. Aquest acord es va notificar a la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona va atorgar un ajut per l'elaboració del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES).

La redacció del PAES va anar a càrrec de l'empresa Aprèn Serveis Ambientals, que va recollir la informació estadística de referència. En aquest procés de treball hi han participat tècnics municipals i de l'Agència de l'Energia d'Osona, entitat amb la qual l'Ajuntament de Tona ha signat un conveni de col•laboració i que dóna, permanentment, suport a les iniciatives que l'Ajuntament ha posat en marxa.

El 27 de març de 2013, després de gairebé un any de treball, el Ple de l'Ajuntament va aprovar, també per unanimitat, el Pla d'Acció d'Energia Sostenible. Amb la signatura del Pacte, Tona es compromet, abans de l'any 2020, a:

          1. Reduir en un 20% les emissions de CO2 a l'atmosfera
          2. Reduir en un 20% el consum energètic
          3. Augmentar en un 20% l'ús de les energies renovables
La redacció del PAES ha comportat l'elaboració d’un inventari d’emissions i la planificació d’un conjunt d’actuacions destinades a l’estalvi energètic i a la reducció d’emissions de gasos de efecte hivernacle. El CO2 i els altres gasos d’efecte hivernacle generats per l’activitat humana, juguen un paper determinant en l’escalfament global i en el canvi climàtic.

LES ACCIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

L’Ajuntament de Tona, ha previst l'execució de 52 accions, per a assolir els objectius compromesos en l’adhesió al Pacte d'alcaldes de la Unió Europea. Les accions es troben repartides segons la classificació següent:

 • Residus - 6%
 • Cicle de l'aigua - 10%
 • En equipaments i serveis - 37%
 • Transport - 8%
 • Producció Local d’Energia - 8%
 • Planejament - 4%
 • Adquisició pública de béns i serveis - 6%
 • Participació Ciutadana - 21%
 • Altres

Tona treballa des de l'any 2008 en l'execució de mesures relacionades amb l'eficiència energètica, tant dels equipaments municipals com de l'enllumenat públic.

Les actuacions que l’Ajuntament ha portat a terme són:

ENLLUMENAT MUNICIPAL

L’adjudicació del contracte d’enllumenat públic a una empresa de serveis energètics (ESE) va permetre que l’empresa adjudicatària, Grup Soler, s’encarregués de gestionar el subministrament elèctric, el manteniment preventiu i correctiu i de dur a terme les inversions necessàries per aconseguir els objectius del contracte.

L’Ajuntament de Tona va ser el segon ajuntament de Catalunya en licitar i adjudicar un contracte d’enllumenat públic a una empresa de serveis energètics.

La contractació de l’ESE ha estat objecte d’un ajut econòmic atorgat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en el marc del Pla d’Impuls de la contractació de Serveis Energètics.

*Trobaràs més informació sobre l'enllumenat municipal als documents 4 i 5 de la columna dreta

Objectius

    1. Millorar el confort del ciutadà, la seguretat i la qualitat lumínica de l’espai públic.
    2. Complir amb la normativa lumínica (contaminació lumínica) i d’eficiència energètica.
    3. Reduir els consums i costos de l’Ajuntament.
    4. Reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera.
    5. Augmentar la col•laboració públic-privat.

Resultats

Obres de millora de l’eficiència energètica i de renovació de l’enllumenat públic

 • S’ha actuat en 2.041 punts de llum, un 83,72% del total.
 • S’ha reduït la contaminació lluminosa en un 94,13%.
 • L’augment de l’eficiència energètica es xifra en 548.557,19 KWh/any.
 • L’estalvi del consum elèctric és un 45,91% per any.
 • L’estalvi de les emissions de CO2 emeses és de 146,5 Tones/any.
 • La participació del capital privat en el funcionament de l’enllumenat públic ha estat d’un 24,26% (737.252,32€ IVA inclòs).

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

 • Adequació del sistema de climatització de Can Licus.
 • Adequació del sistema de climatització de l’escola de l’Era de Dalt.
 • Adequació del sistema de climatització del Casal d’Avis.
 • Adequació del sistema de climatització de la Sala la Canal.
 • Adequació del sistema de climatització de l’Escola d’Hostaleria d’Osona.
 • Adequació del sistema de climatització del pavelló esportiu (1).
 • Instal•lació del sistema de climatització del pavelló esportiu (2).
 • Adequació del sistema de climatització de la Biblioteca Caterina Figueres.
 • Adequació del sistema de climatització de l’edifici consistorial (planta baixa i planta segona).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

RESIDUS

 • Fira de segona mà
 • Campanya Tona.net@
 • Contractació d’un Agent cívic

AIGUA

 • Disseny dels nous espais públics enjardinats i adequació dels existents sota criteris de baix consum d’aigua.

De les 52 accions previstes en el PAES s’ha actuat, total o parcialment, en 22 accions, que significa un 42,3% del pla d’acció fins al gener de 2015, fent especial incidència en totes aquelles accions que repercuteixen en la millora de l’eficiència energètica.

A més, des d’una perspectiva de gestió energètica, l’ajuntament ha impulsat la creació d’una empresa de manteniment energètic (Manteniment i Serveis Tona, S.L), formada per empreses locals, que cobreix el conjunt de demandes de l’administració.

 

Darrera actualització: 30.01.2020 | 11:18