Amadeu Lleopart i Costa

Alcalde

Grup municipal AIXEQUEM TONA

Regidories:

 • RÈGIM INTERN
 • RELACIONS INSTITUCIONALS
 • CULTURA
 • EDUCACIÓ

Càrrecs i representacions en Organismes

 • President Fundació Privada Can Codina
 • Consells Escolars dels centres educatius de Tona
 • President Consell Escolar Municipal de Tona
 • Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament
 • Junta Local de Seguretat
 • Fundació Unió Esportiva Tona
 • Fundació Buxaderas Grau
 • Fundació Osona Gastronomia
 • Comissió Municipal de Delimitació de Terme

Dades biogràfiques

Data i lloc de naixement: 16 de febrer de 1963, Tona
Mestre i pedagog

Trajectòria professional

He treballat en la docència: educació primària, formació de persones adultes, preparació per a l'accés a la universitat, formació permanent de professionals de l'ensenyança. Els darrers anys m'he dedicat, sobretot, al treball amb alumnes amb dificultats d'aprenentatge i/o falta d'hàbits escolars.
Autor de diversos llibres i articles: de caràcter literari, de temes locals, de contingut pedagògic.

Trajectòria política


No he militat mai en cap partit polític. Fins a la creació d'Aixequem, es pot dir que no havia participat de manera directa en cap candidatura municipal.

Dades de contacte 

Telèfon: 93.887.02.01
Correu electrònic: lleopartca@tona.cat

 @AmadeuLleopart
 facebook.com/amadeu.lleopartcosta

Dies d'atenció al públic amb cita prèvia:

 • De dilluns a divendres

Retribucions 

Té una dedicació parcial corresponent a un 75% de la jornada.

El màxim de retribució de l'Alcalde per la seva dedicació exclusiva (alta seguretat social, incompatible amb indemnitzacions per assistència a sessions) vé fixada per llei i és equivalent al salari brut d'un secretari d'Estat menys el 55%. L'equip de govern considera que la retribució màxima establerta legalment s'ha de reduir en un 20%.

Es fixa una retribució anual bruta de 28.655,58 €

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Declaració d'activitats
Declaració béns

Trobaràs més informació a l'apartat INFORMACIÓ CÀRRECS ELECTES

Darrera actualització: 30.03.2021 | 12:38