Marc Poveda i Mayans

Regidor a l'oposició

Grup municipal JUNTS PER TONA

Càrrecs i representacions en Organismes

  • Junta Local de Seguretat
  • Comissió Municipal de Delimitació de Terme

Dades biogràfiques

Data i lloc de naixement: 22 de desembre de 1992, Barcelona
Advocat, graduat en Dret l'any 2016 i graduat en el Màster d'Advocacia 2019

Trajectòria professional

Vaig cursar les pràctiques de la carrera al despatx Gispert a Barcelona, alhora que ho anava combinant amb l'empresa familiar i amb la regidoria d'Infància i Joventut a l'Ajuntament de Tona (mandat 2015-2019). Actualment estic treballant al departament d'Intervenció de l'Ajuntament de Centelles com a Tècnic d'Administració Especial (TAE). També estic estudiant les oposicions per a a plaça de Secretari/Interventor, la principal figura jurídica dels Ajuntaments.

Trajectòria política

Regidor d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Tona (2015-2019), cap local de Junts per Tona (2016-actualitat), cap local de la JNC-Tona, Conseller Nacional (actualitat), regidor a l'oposició grup Junts per Tona i portaveu (actualitat).


Dades de contacte

Correu electrònic: povedamm@tona.cat

 @pove92
 facebook.com/marc.povedamayans

Retribucions 

150,00 € per assistència a cada sessió de Ple

Registre de béns patrimonials i d'activitats

Declaració d'activitats
Declaració béns

Trobaràs més informació a l'apartat INFORMACIÓ CÀRRECS ELECTES

Darrera actualització: 09.05.2022 | 16:59