Arxiu Digital

La Xarxa d'Arxius Municipals, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural, es proposa facilitar l'accés i difusió de les actes del Ple dels Ajuntaments de la província de Barcelona, gràcies a la col·laboració subscrita entre els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona.

Les actes del Ple de l'Ajuntament són una font d'informació essencial en relació a la vida política, econòmica i social dels municipis. Quant a la seva estructura, recullen la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d'assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.

Accedir a les Actes del ple digitals

Darrera actualització: 25.02.2021 | 11:17
Darrera actualització: 25.02.2021 | 11:17