PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

El ple ha aprovat una modificació de crèdit de 50.000 euros que permetrà executar els projectes guanyadors dels pressuposts participatius 2020.

 

En iniciar-se el ple, la regidora Margarita Fitè va comunicar els feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista.
Segons l’última actualització del passat 16 de setembre, hi hagut 12 nous assassinats. Des de principis d’any i fins el 16 de setembre de 2021 s’han registrat 62 feminicidis i altres assassinats de dones, 13  a Catalunya i 49 a la resta  de l’Estat espanyol.

Aprovació de la Modificació de Crèdit 15/2021
Amb aquesta aportació de 50 mil euros del romanent, es portarà a terme l’execució dels projectes guanyadors del pressupost participatiu 2020, així com un estudi de valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament.

L'única proposta que encara no forma part d'aquesta modificació de crèdit és la consistent en la millora de l'entorn de l'escola Era de Dalt, que se n'estant acabant d'últimar els detalls amb una comissió de seguiment formada per veïns i veïnes, l'AFA de l'escola i l'Ajuntament, amb l'objectiu de buscar un consens al voltant d'aquesta actuació. 

Aprovat per unanimitat

Desestimar el recurs presentat pel grup municipal de JxT contra la subrogació del contracte dels serveis de manteniment dels espais públics enjardinats de Tona de LA CYCA, S.L., a RÚSTIC JARDÍ, S.L.
El recurs es referia a:
- Incompliment clàusula 12 del contracte
- No haver tingut accés a la informació del mateix.
En aquest sentit, el secretari de la corporació exposa que ha informat desfavorablement al recurs ja que ambdós assumptes es van complir tal i com exigeix la llei.
Aprovat amb els vots a favor d'ERC, Aixequem i PSC i els vots en contra de Junts per Tona

Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Tona
S'amortitza una plaça de netejador/a, i es crea en una plaça de tècnic/a de recursos humans que es convocarà properament a través del concurs oposició corresponent.
Aprovat per unanimitat

Contractació de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras
S’inicia el procés per a la redacció dels plecs tècnics i clàusules administratives que regiran el procés de licitació de l’obra.
Aprovat per unanimitat

En la part de control i fiscalització es va informar de l'aprovació de la constitució de la Comissió de Participació Ciutadana i sorteig públic de les persones representants de la ciutadania que en formaran part i que són les següents:

Entitats:
- Cor Nou
- Donaveu
- CPA Tona

Ciutadania:
- Ileana Belfiore
- Alejandra Regis
- Marina Lorenz

Representants polítics:
- Albert Jofre (ERC Tona)
- Guiu Grau (Aixequem Tona)
- Marc Vidal (Junts per Tona)
- Josep Manel Garcia (PSC Tona)

Tècnics municipals:
- Silvia Font

Per tràmit d'urgència, s'entra un nou punt al ple referent als dies d'obertura en dies festius 2021 del comerç local.
Més enllà dels dies ja definits, d'acord amb els comerços locals, el comerç local de Tona també podrà obrir els festius 14 d'abril i 11 de setembre.
Hi voten a favor ERC, Aixequem i PSC. Junts per Tona s'absté.

Abans d’acabar el ple, l’alcalde,  Amadeu Lleopart, felicita a Martí Garrido, tonenc del Club Tenis Taula Calella, campió d'Espanya cadet per equips amb la selecció catalana i al patinador Arnau Pérez, del club patinatge artístic Tona, campió d'Europa en categoria juvenil.

Així mateix Judit Sardà, regidora de República, convida a tota la ciutadania a participar a la commemoració del 4t aniversari de l’1º que tindrà lloc demà a les 8 del vespre a la plaça Major.

Darrera actualització: 01.10.2021 | 13:34