|
 

ARXIU MUNICIPAL DE TONA

EL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE TONA

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Tona, amb el suport de la  Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona és el servei que s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. També gestiona, conserva i fa accessible la documentació històrica. El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població.

FUNCIONS DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE TONA

a) Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.
b) Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.
c) La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.
d) L’aplicació de criteris d’avaluació i tria de la documentació.
e) La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
f) L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.
g) El tractament arxivístic dels documents.
h) La gestió de l’equipament i instal·lacions de l’Arxiu Municipal.

Adreça:

C/ de la Font, 10 - 08551 Tona - Barcelona (Catalunya)
Time: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament
Telèfon: 938 870 201
Correu electrònic: tona@tona.cat
Fax: 938 870 498
View Map

Informació relacionada

Serveis

ARXIU MUNICIPAL DE TONA

Pàgines/seccions

Arxiu Digital
Last update 07.05.2015 | 13:20