Plec de clàusules administratives generals de contractació


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS.

Darrera actualització: 23.12.2019 | 08:49
Darrera actualització: 23.12.2019 | 08:49