Participació en consulta pública prèvia

Tanca Formulari

Participació en l'elaboració de normes

A través d'aquest formulari podeu fer arribar les vostres opinions i suggeriments sobre els aspectes plantejats en les consultes públiques prèvies actives.

CAL SELECCIONAR EL PROCEDIMENT SOBRE EL QUAL ES VOL OPINAR I OMPLIR TOTS ELS CAMPS MARCATS AMB *, QUE SÓN OBLIGATORIS.

Si no hi ha cap PROCEDIMENT vol dir que en aquests moments no hia ha cap norma que estigui en tràmit de consulta pública prèvia.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de la persona usuària implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament de Tona és responsable del tractament de les dades personals de les persones usuàries i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers excepte per obligació legal. 

Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres drets reconeguts en la normativa, adreçant-vos per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona (C/ de la Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l'apartat dels tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tona https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/tramites?method=enter

Per a més informació us podeu adreçar a http://www.tona.cat/ajuntament/informacio-oficial/proteccio-de-dades-personals/


Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:27
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:27