Feminismes i LGTBI

PRESENTACIÓ

L'àrea de Feminismes i LGTBI té com a objectiu general,  incorporar la perspectiva de gènere interseccional i la mirada feminista a totes les actuacions que es duen a terme des de l’Ajuntament, per així impulsar i assolir un poble més democràtic, just i respectuós.

Volem un poble de drets i oportunitats per a tothom en tots els àmbits de la vida (cultural, econòmic, social i polític).

Polítiques a desenvolupar:

 • Per l’equitat entre dones i homes
 • Per la diversitat sexual i de gènere

Fites:

 • Aconseguir la IGUALTAT REAL de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes
 • Abordar tots els àmbits de les violències masclistes i LGTBIfòbiques. Oferir els serveis adequats per a les dones que estiguin en una situació de violència o n’hagin viscut una.
 • Lluitar contra la feminització de la pobresa i la precarietat
 • Fer visible i democratitzar el treball domèstic, de cures i d’afectes i oferir assessorament i suport a les persones i famílies que cuiden
 •  Posar fi a l’exclusió de les persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos fora de la norma de gènere
 • Formació per oferir coneixements i afavorir la sensibilització tant a polítics, personal de les institucions com a la mateixa ciutadania
 • Promoure l’accés de les dones a la cultura, l’economia i la política i fer visibles totes les seves aportacions artístiques, socials i polítiques
 • Promoure els drets econòmics, polítics i socials de totes les dones en la seva diversitat i de les persones LGTBI, tot reforçant el seu reconeixement i visibilització
 • Posar en marxa i coordinar polítiques de lluita contra les violències masclistes i LGTBIfòbiques.
 • Treballar conjuntament amb les entitats feministes, socials, culturals i esportives del poble

CONTACTE

SERVEIS

CAMPANYES

A QUÈ JUGUEM

Aquesta campanya és una eina que a través del joc ens ajuda a reflexionar i trencar amb els estereotips de gènere marcats per la societat. Està adreçada tant a les persones adultes com a infants.

Podeu trobar tota la informació i materials al web de la Mancomunitat La Plana.

A CEGUES NO MOLA

Programa de Sensibilització, Prevenció i Intervenció en el consum de drogues i la igualtat efectiva en joves 

SEXY & SAFE CHALLENGE

Campanya de sexualitat afectiva 

EL MASCLISME AL REBUIG

Campanya contra les violències masclistes i la LGTBI-fòbia

UNA MIRADA A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. TONA LLIURE DE VIOLÈNCIES

Campanya de sensibilització i prevenció de les violències masclistes  #TONALLIUREDEVIOLÈNCIESMASCLISTES


Aquesta campanya és una iniciativa de la regidoria de Feminismes i LGTBI, temàtica la qual és un dels eixos transversals d’aquesta legislatura amb l’objectiu de contribuir a la eradicació i l’abordatge de tots els àmbits de les violències masclistes. És per això que durant el 2021 a Tona s’han portat a terme diverses accions amb la finalitat que ciutadania sàpiga  identificar les violències masclistes per poder fer-hi front.

Les violències masclistes són un fenomen quotidià i sistemàtic a la societat. Té moltes formes i hi és present a diversos àmbits de la vida de les persones. Algunes són explícites i visibles i, d’altres, que són la majoria, són més subtils, implícites i  invisibilitzades. Són conseqüència de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, que es sustenta i pren força en el sistema patriarcal existent.

Cal tenir en compte que la incorporació de la perspectiva de gènere a tot allò que es fa és una de les eines que han d’afavorir aconseguir aquesta fita, i per aquest motiu, una de les accions portades a terme, ha estat la formació d’una part dels i les treballadores de l’ajuntament així com de càrrecs electes.

Per visibilitzar i conscienciar de l’existència d’una de les més greus conseqüències de la violència masclista,  des mes de novembre de 2020,  a l’inici de cada ple, es comunica les xifres que hi ha fins aleshores dels feminicidis i altres assassinats de dones per violència masclista, és a dir, no només les oficials que s’han comès en l’àmbit de la parella o ex parella.

A nivell autonòmic, hi ha a hagut grans progressos en l’abordatge de les violències, i la modificació de la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, amb la llei 17/2020, del 22 de desembre, ampliar, reforça i actualitzar la del 2008. Així doncs, algunes de les activitats que s’han programat tenen a veure amb el coneixement dels diversos àmbits de les violències així com en les seves formes. 

A continuació es mostren algunes de les violències que s’han tractat al llarg d’aquest any a través de xerrades, col·loquis, exposicions, formacions, marxes exploratòries, cinefòrums, activitats culturals, etc.:

Violències vinculades a l’àmbit laboral: són les que es poden produir en el centre de treball i durant la jornada laboral o fora d’aquest entorn si té relació amb la feina i que pot adoptar dues tipologies; l’assetjament per raó de sexe i assetjament sexual. La crisi de les cures s’ha emfatitzat amb la situació que ha generat la Covid-19, les dones són les que han quedat més perjudicades. Per aquest motiu, un dels temes a tractar en aquesta campanya és entorn les l’economia de les Cures les quals impacten sobre el benestar de les persones cuidades i cuidadores (sobretot dones), ja que és a tot allò que es fa de manera quotidiana  per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front a les necessitats que tenim al llarg del cicle vital.

Violències vinculades a l’àmbit familiar: són les  comeses contra una dona per part de membres de la mateixa família.  A les llars i entre la família si hi ha violència, sol quedar invisibilitzada, per vergonya i molts d’altres condicionants. De manera que és important sensibilitzar la població per saber identificar-la i denunciar-la i més en un moment on el confinament fa que  l'entorn més proper sigui la família.

Violències vinculades a l’àmbit de la parella: són les comeses contra una dona per un home que n’és o ha estat el cònjuge o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. Entorn l’amor romàntic, s’han establert uns mites que no es corresponen amb la realitat, que perjudiquen les relacions sentimentals i que afecten, sobretot, les dones. En nom de l’amor es cometen moltes violències i és necessari visualitzar-les i no normalitzar-les. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta violència no té edat, de manera que, per sensibilitzar i prevenir aquestes violències, cal tenir també present la violència que poden rebre les dones grans a les seves llars per part de les seves parelles amb les quals porten convivint molts anys i poden pensar que no els correspon o no tenen possibilitats de viure una vida diferent degut a l’educació rebuda i els rols tradicionals assumits.

Violències vinculades a l’àmbit comunitari:  comprèn les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina o el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius, etc. L’espai públic, i en particular els carrers, han estat definits en el nostre entorn cultural com l’espai masculí, al qual les dones són alienes.  D’aquí que les violències vers les dones en aquest àmbit fins i tot s'hagi considerat responsabilitat de les mateixes dones que les pateixen, ja que elles s’han exposat en primer lloc, només per ser-hi. Així, les dones que van soles al carrer, o que surten soles, són considerades, fins i tot avui en dia, parcialment responsables del que els hi passa. Durant les festes i/o  esdeveniment d’oci nocturn, el consum d’alcohol i altres substàncies és un fet habitual, el qual esdevé un mecanisme de normalització de les violències sexuals, ja que s’acaba criminalitzant el consum i culpabilitzant a les dones quan pateixen aquestes violències. Per aquest motiu, des del projecte, es pretén sensibilitzar i intervenir en les violències sexuals i LGTBI-fòbiques i els comportaments sexistes, sobretot durant l’estiu que és quan tenen llocs els actes festius de la festa major i quan més es fa ús de l’espai públic.

La mutilació genital femenina també és un fet que vulnera les llibertats d’algunes dones i nenes segons els seus països d’origen i al municipi també hi pot ser present, de manera que cal fer la prevenció més adequada per evitar aquest tipus de violència que encara avui dia és present a la societat.

Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: consisteix a impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Inclou l’esterilització forçada, l’embaràs forçat, l’impediment d’avortament en els supòsits legalment establerts i la dificultat per a accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció d’infeccions de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i també les pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i els processos emocionals de la dona. Aquest és un nou àmbit que inclou la llei i que és molt normalitzada, per aquest motiu des de la campanya se n’ha volgut parlar per fer-la visible i poder prevenir-la. La crisi sanitaria derivada de la Covid-19 encara l’ha fet més palesa.

Aquestes han estat  les accions programades:

Doc del mes:'ALLÒ QUE NO ET MATA'
Amb  presentació del projecte Una mirada a les violències masclistes. Tona lliure de violències
Dia: 21 de gener

Conversa: 'LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. LLUITES, LLEI I CANVIS'
Amb Assumpció Martínez Artero, advocada i activista i Núria Muñoz Carreras, tècnica de l’Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI d’osona
Dia: Dimarts  23 de febrer

Xerrada-col·loqui : NOVES MESURES DE LA LLEI 5/2008 DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA'
A càrrec de Nati Veragua
Quines són les noves mesures de la Llei 5/2008 del dret de les dones eradicar la violència masclista? Què s’ha incorporat a la nova llei i com empara a dones.
Dia: Dimecres 10 de març

Exposició:'MATILDAS I ALTRES MASCLISMES'
Del projecte entorn a la prevenció de les violències masclistes de l'alumnat de 2n d'ESo de l'Institut de Tona
Dies: del 12 al 26 de març

Xerrada i taula rodona: 'LA PANDÈMIA CONTRA LES DONES: CRISI DE CURES, DISCRIMINACIÓ I VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL'
A càrrec de Sandra Ezquerra Samper
Col.laboració musical amb Íria Vilardell, alumna de l’Escola municipal de música de Tona
Dia: Dimarts 13 abril

Doc del mes: 'OECONOMIA' de Carmen Losmann
Un viatge creatiu i humorístic on economistes i banquers tracten d'explicar el joc del capitalisme amb més o menys èxit.
Dia: Dijous 15 abril

Conversa: 'MATERNITAT FEMINISTA'
Amb Esther Vivas Esteve, autora del llibre Mama desobedient.
Dia: Dissabte 15 de maig

Exposició: 'LLIURES I SENSE POR'    
A diversos espais del municipi

Taula rodona: 'REALITAT I RECURSOS A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES A OSONA'
A càrrec de  Núria Muñoz Carreras, tècnica d’igualtat  de l’Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI i Marisa Amici psicòloga del SIAD Vic-Osona i  Belen Herrero Sanchez, directora del Servei d'Intervenció Especialitzada SIE Manresa Catalunya Central.
Amb col.laboració artística del grup d’iniciació de noies del patinatge artístic de Tona l'Emma Dalama, alumna de EMM de Tona.
Dia: Dilluns 14 de juny

Formació tècnica-política: 'ABORDAR  LES  VIOLÈNCIES SEXUALS'
A càrrec de  MONTSE PINEDA LORENZO
Dia: 17 de juny

Xerrada: 'FEM FRONT A LES VIOLÈNCIES SEXUALS' 
A càrrec de NIEVES PRADO SOTO DE CREACION POSITIVA
Dia: Dilluns 19 de juliol

ESTAND DE PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ ACNM (itineràncies) 
Dia: Divendres 30 i dissabte 31 d’agost en el marc de la festa major d'estiu.

TALLER I MARXA EXPLORATÒRIA 
Ens sentim segures quan caminem per Tona? Explorem els espais que ens generen més inseguretat. 
Activitat no mixta i dinamitzada pel Col·lectiu Punt 6
Dia: Dissabte 13 de novembre
Hora i lloc: 18h a 21h. Punt de trobada: Espai Muriel Casals
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBI

COMMEMORACIÓ 25N, DIA INTERNACIONAL PER L'ERRADICACIÓ DE  LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dia: Dijous 25 de novembre
Hora i lloc: 19h a l’Espai Muriel Casals i les 20:00 plaça 1 d’octubre
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBI i assemblea 25N

TEATRE: PRUNA
Dia: Dimarts  30 de novembre
Hora i lloc: 20h a La Canal 
Organitza: Regidoria de Cultura 
Col·labora: Regidoria de Feminismes i LGTBI

ESPECTACLE TEATRAL ‘ESTRANYES RELACIONS’
A càrrec de l’Associació Frec a Frec Teatre i Educació 
Dia: Dimecres 1 de desembre
Hora i lloc: 10’30h per l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES i a les 12 h pel de l’Escola Vedruna Tona a La Canal
Organitza: Regidoria de Feminismes i LGTBI 
Col·labora: Regidoria de Cultura

DIES INTERNACIONALS A COMMEMORAR

 • 19 de febrer Dia contra la LGTBifòbia a l'esport
 • 8 de març  Dia de la Dona
 • 31 de Març Dia de la visibilitat trans
 • 17 de Maig  Dia internacional contra la LGTBifòbia
 • 21 de juny Dia Internacional de l'Educació no Sexista
 • 28 de juny  Dia Internacional del col·lectiu LGTBI +
 • 25 de novembre Dia internacional contra la violència masclista
Darrera actualització: 15.12.2022 | 12:11
Darrera actualització: 15.12.2022 | 12:11