Procés de definició del Centre Cultural Muriel Casals

L’Ajuntament de Tona va sol·licitar el 2014 la redacció d’un Pla d’equipaments culturals a la Diputació que va ressaltar la mancança d’espais públics de relació i creació. És, doncs, a partir d’aquí que es planteja la transformació de l’edifici de la Cucafera en un centre cultural polivalent.

El Centre Cultural Muriel Casals (CCMC) hauria de ser el centre cívic, casal o ateneu que Tona no té, un equipament dirigit a fomentar i impulsar un espai relacional i creatiu, que potenciï la cohesió social.

La definició del concepte de l’equipament requereix un treball de diàleg amb el territori, amb els ciutadans i entitats interessades. En aquest apartat hi trobaràs tota la informació relativa al procés de definició del Centre Cultural Muriel Casals.

  • PUNT DE PARTIDA

1A SESSIÓ: Jornada de Treball (celebrada el 3 de desembre de 2016)

Sessió oberta a tothom, destinada a exposar inquietuds, millorar el projecte i ampliar la base de treball. A partir d'aquesta Jornada es plantegen una sèrie de sessions de treball obertes a la ciutadania per tractar diferents aspectes organitzatius.

  • SESSIONS AMB LA CIUTADANIA

2A SESSIÓ: Territori accessible (celebrada el 8 d'abril de 2017)

L'objectiu de la sessió era visualitzar els aspectes de comunicació que no funcionen en el territori i treballar els aspectes que es poden resoldre amb una gestió online.

3A SESSIÓ: Un espai per cadascú (celebrada el 13 maig de 2017)

Aquesta sessió es va destinar a parlar del funcionament del Centre Muriel Casals perquè esdevingui un espai comú per compartir i conviure.

Una de les aportacions més rellevants d'aquesta sessió ha estat el plantejament del CCMC com a HUB de tots els espais i serveis municipals. També es va constatar la necessitat d'augmentar el grau de coneixement sobre la proposta arquitectònica.

4A SESSIÓ: Les entitats (1a convocatòria celebrada el 8 de juliol i 2a convocatòria 7 d'octubre de 2017)

Enfocada a treballar un aspecte particular que definirà el CCMC, el vincle i l'ús de les entitats del centre, començar a dibuixar l'ús i les possibilitats que ofereix aquest projecte per a les entitats.

-CLICA i obté més informació de les SESSIONS DE TREBALL AMB LA CIUTADANIA

  •  PROJECTE EXECUTIU A EXPOSICIÓ PÚBLICA

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de setembre de 2017, es va acordar aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de rehabilitació d'edifici existent.

-Tràmit d'informació pública mitjancant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Darrera actualització: 21.01.2022 | 10:06
Darrera actualització: 21.01.2022 | 10:06