Opina sobre els serveis municipals

Tanca Formulari

Opina sobre la Carta de Serveis

A través d'aquest formulari pots opinar sobre les cartes de serveis, valorar els serveis i presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de la persona usuària implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament de Tona és responsable del tractament de les dades personals de les persones usuàries i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers excepte per obligació legal. 

Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres drets reconeguts en la normativa, adreçant-vos per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona (C/ de la Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l'apartat dels tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tona https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/tramites?method=enter

Per a més informació us podeu adreçar a http://www.tona.cat/ajuntament/informacio-oficial/proteccio-de-dades-personals/


Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:17
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:17