Òrgans de participació

La Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i la legislació reguladora del règim local determinen que els ens locals tenen competències en l'àmbit de la participació ciutadana. 

El Reglament de Participació Ciutadana de Tona estableix que l'Ajuntament de Tona promourà, en la mesura del possible, la creació d'òrgans de participació formals per fomentar la participació de la ciutadania i les organitzacions en els assumptes municipals.

Els òrgans de participació ciutadana són de caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. 

Els Consells Municipals són òrgans de participació en la gestió municipal, de caràcter consultiu, dedicats a tractar temàtiques d'àmbit sectorial, i així integrar la participació de la ciutadania en un sector de l'activitat municipal. 

En aquest apartat podeu consultar els diversos òrgans que s'han constituït per fomentar la participació ciutadana.

Darrera actualització: 07.11.2023 | 10:06