Personal eventual

El personal eventual és designat per l'equip de govern, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, per realitzar funcions expressament qualificades com de confiança o d'assessorament especial.

Per decret d'alcaldia de data 03/10/2023, amb efectes del dia 02/10/2023, ha estat nomenat com a personal eventual l Sr. Arnau Comas Miñarro. Per decret d'alcaldia de data 21/02/2024 s'ha resolt acceptar la renúncia del seu càrrec de coordinador i assessor tècnic amb efectes del dia 25/02/2024.

MARÇ 2024 - Actualment no disposem de cap càrrec eventual.

 

Darrera actualització: 13.03.2024 | 08:32

Enllaços

Darrera actualització: 13.03.2024 | 08:32