Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.

Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència.


PRESSUPOST ANY 2023

PRESSUPOSTOS D'ANYS ANTERIORS
 

PRESSUPOST ANY 2022
Prssupost i plantilla 2022
Liquidació pressupost 2022
 

PRESSUPOST ANY 2021
Pressupost i plantilla 2021
Liquidació pressupost 2021


PRESSUPOST ANY 2020
Pressupost i plantilla 2020
Liquidació pressupost 2020


PRESSUPOST ANY 2019
Pressupost i plantilla 2019 
Liquidació pressupost 2019

Darrera actualització: 20.12.2023 | 11:07
Darrera actualització: 20.12.2023 | 11:07