Pressupostos i plantilles

L'eina bàsica de gestió dels recursos municipals és el pressupost, l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina hi trobareu l'enllaç a tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.

Si vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens accedeix al Portal de Transparència.

Representació gràfica del pressupost

PRESSUPOST 2022

Podeu consultar la documentació corresponent al pressupost:

 

PRESSUPOST 2021

Per a l'exercici 2021 s'ha aprovat el Pressupost General Prorrogat de la Corporació, amb el contingut proposat per l’informe d’Intervenció de data 29 de desembre de 2020. 

- Decret aprovació pressupost prorrogat 
- Liquidació pressupost 2021
 

PRESSUPOST 2020

- Pressupost ingressos 2020
- Pressupost despeses 2020
- Resum pressupost 2020
- Bases execució pressupost 2020 
- Plantilla personal 2020
- Modificació bases execució pressupost 2020
- Liquidació pressupost 2020
 

PRESSUPOST 2019

- Pressupost ingressos 2019 
- Pressupost despeses 2019
- Resum pressupost 2019
- Bases execució pressupost 2019
- Liquidació pressupost 2019
 

Darrera actualització: 01.09.2022 | 13:44
Darrera actualització: 01.09.2022 | 13:44