Retiment de comptes PAM 2019-2023

El Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 de l’Ajuntament de Tona s’estructura en 5 objectius de poble, basats en els 5 eixos transversals del mandat: educació, cultura, participació, sostenibilitat i feminisme:

  • Un govern amb mirada feminista, obert i activament participatiu.
  • Un poble educador, dinàmic i actiu.
  • Un poble sostenible i compromès amb la conservació del patrimoni.
  • Un poble compromès amb una economia social, solidària i del bé comú.
  • Un poble divers, cohesionat i just socialment.

Podeu consultar el document íntegre del Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023 a la banda dreta d'aquesta pàgina.

Podeu consultar l'estat d'execució de cadascuna de les actuacions i projectes que formen part d'aquest Pla d'Actuació de Mandat accedint a: PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT 
 

RETIMENT DE COMPTES

Acte públic dissabte 18/03/2023 de valoració de final de mandat:

Darrera actualització: 10.07.2023 | 14:17
Darrera actualització: 10.07.2023 | 14:17