Pla d'Actuació Municipal

En aquest apartat podeu consultar el Pla d’Actuació Municipal (PAM).

El PAM és una eina de planificació estratègica que marca les actuacions a seguir per l’equip de govern durant el mandat. És el full de ruta, el document que recull els objectius, les línies a seguir, els projectes i les accions més rellevants que configuren l'acció del govern municipal durant el mandat.

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 29 de febrer de 2024, s'aprova el Pla d'Actuació del Mandat 2023-2027 (PAM).

Aquest document ha estat treballat pels tres grups municipals que actualment conformen l’Equip de govern: Aixequem Tona, ERC i Junts per Tona. Es tracta d’un document realista i concret que respon a les necessitats del poble de Tona i dels tonencs i tonenques amb al voltant de 200 accions concretes.

Els objectius marcats per aquests 4 anys i que, d’alguna manera, donen continuïtat a l’acció de govern del passat mandat, però incorporant-hi noves mirades, queden ben definits en els 6 objectius de poble:

  • Un Govern amb mirada feminista, obert i activament participatiu
  • Un poble educador, dinàmic i actiu.
  • Un poble sostenible i compromès amb el manteniment de l’espai públic i la conservació del patrimoni.
  • Un poble compromès amb una economia social, solidària i del bé comú.
  • Un poble divers, cohesionat, just socialment i compromès amb la situació de l’habitatge.
  • Un poble segur, que generi confiança i qualitat de vida.

Podeu consultar el document íntegre a: 

PLA D'ACTUACIÓ DE MANDAT 2024-2027


També podeu consultar la liquidació del Pressupost municipal:

Darrera actualització: 05.03.2024 | 13:51
Darrera actualització: 05.03.2024 | 13:51