Comerç

Pla Estratègic de Comerç

El Pla Estratègic del sector comercial de Tona, presentat el 16 de novembre de 2021 i co-finançat per la Diputació de Barcelona, analitza la situació actual de l'oferta i la demanda comercial del municipi i defineix 4 eixos estratègics a seguir els propers anys per encarar els nous reptes de futur del sector:

  • Eix 1-Progrés: Professionalització del sector comercial.
  • Eix 2- Singularitat: Generació de valor del sector comercial
  • Eix 3- Sostenibilitat: Promoció d'un entorn de compres i de lleure sostenible apostant pel comerç de proximitat
  • Eix 4- Difusió: Potenciar el coneixement de l'oferta comercial i de serveis de Tona.

Aquest document recull els aspectes definidors de la política d'impuls i suport al teixit comercial del municipi en els propers anys, fomentant les dinàmiques de concertació público privades.