Modificacions pressupostàries

Els crèdits aprovats per la Llei de pressupostos poden ser objecte de determinades modificacions durant el decurs de l’exercici, en aquest apartat pots consultar aquestes variacions.

ANY 2023

- Modificació de crèdit 01/2023, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 02/2023, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 03/2023, generació i transferència de crèdit 
- Modificació de crèdit 04/2023, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 05/2023, generació de crèdit i transferència de crèdits 
- Modificació de crèdit 06/2023, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 07/2023, incorporació romanents de crèdits
- Modificació de crèdit 08/2023, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 09/2023, transferencia de crèdits
- Modificació de crèdit 10/2023, crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
- Modificació de crèdit 11/2023, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 12/2023, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 13/2023, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 14/2023, generació de crèdit i transferència de crèdits
 

MODIFICACIONS D'ANYS ANTERIORS


ANY 2022

- Modificació de crèdit 01/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 02/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 03/2022, incorporació romanents de crèdit
- Modificació de crèdit 04/2022,crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 05/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 06/2022, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 07/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 08/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 09/2022, crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
- Modificació de crèdit 10/2022, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modfiicació de crèdit 11/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 12/2022, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de drèdit 13/2022, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 14/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 15/2022, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 16/2022, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 17/2022, transferència de crèdits
 

ANY 2021

- Modificació de crèdit 01/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 02/2021, crèdit extraordinari
- Modificació de crèdit 03/2021, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 04/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit, 05/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 06/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 07/2021, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 08/2021, crèdit extraordinari
- Modificació de crèdit 09/2021, incorporació romanents de crèdit
- Modificació de crèdit 10/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 11/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 12/2021, crèdit extraordinari
- Modificació de crèdit 13/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 14/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 15/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 16/2021, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 17/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 18/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 19/2021, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 20/2021, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 21/2021, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 22/2021, transferència de crèdits
 

ANY 2020

- Modificació de crèdit 01/2020, incorporació de romanents de crèdit
- Modificació de crèdit 02/2020, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 03/2020, incorporació de romanent de crèdit
- Modificació de crèdit 04/2020, transferència de crèdit
- Modificació de crèdit 05/2020, transferencia de crèdit
- Modificació de crèdit 06/2020, crèdit extraordinari
- Modificació de crèdit 07/2020, crèdit extraordinari
- Modificació de crèdit 08/2020, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 09/2020, crèdit extraordinari i suplement de crèdit
- Modificació de crèdit 10/2020, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 11/2020, transferència de crèdit
- Modificació de crèdit 12/2020, transferència de crèdit
- Modificació de crèdit 13/2020, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 14/2020, generació de crèdit
 

ANY 2019

- Modificació de crèdit 01/2019 1a, incorporació romanent de crèdit
- Modificació de crèdit 01/2019 2a, incorporació romanent de crèdit
- Modificació de crèdit 02/2019, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 03/2019, crèdit extraordinari
- Modificació de crèdit 04/2019, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 05/2019, generació de crèdit
- Modificació de crèdit 06/2019, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 07/2019, generació de crèdits i transferència
- Modificació de crèdit 08/2019, transferència de crèdits
- Modificació de crèdit 09/2019, transferència de crèdits

Darrera actualització: 12.12.2023 | 09:16
Darrera actualització: 12.12.2023 | 09:16