Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 d'abril, estableix l'obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals .

En aquest apartat podeu consultar els informes relatius als controls del pressupost, aixó com més informació relativa a l'evolució del nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Tona.

Clica i obté més informació sobre el NIVELL D'ENDEUTAMENT

Darrera actualització: 02.11.2022 | 13:12
Darrera actualització: 02.11.2022 | 13:12