Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

En aquest apartat podeu consultar els informes relatius a l'execució trimestral del pressupost.

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de 27 d'abril, estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals.
 

ANY 2023

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020

ANY 2019

 

Darrera actualització: 01.02.2024 | 12:38
Darrera actualització: 01.02.2024 | 12:38