Ajuts, premis i subvencions

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

S’ha publicat al DOGC, el dia 19 de maig de 2023 la Resolució per la qual es publiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

OBJECTE I FINALITAT

Regular la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

- Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

- Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes.

S'entenen com a empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall.

S'entenen com a empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans (Decret 182/2014, de 30 de desembre)

LÍNIES DE SUBVENCIÓ

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

3. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars

4. Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.

5. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.

6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.

8. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.

9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.

10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes. 

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds encara no és obert. (Pendent de convocatòria)


 

Premis Nacionals de Comerç i Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris

Oberta la convocatòria per a la concessió dels premis als establiments comercials amb 100 i més anys i 150 anys o més d'història que han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

SOL·LICITUDS

 • Podeu optar al premi seguint aquest enllaç
 • Termini : fins a les 14:00 hores del dia 5 de juliol de 2023.

 


 

Diplomes de Mestre Artesà i Mestra Artesana

Oberta la convocatòria a l'atorgament de Diplomes de Mestre/a artesà/ana per distinguir aquelles persones que han exercit més de vint anys un dels oficis artesans (com a professió o mitjà pedagògic) inclosos en el Repertori de famílies d'oficis artesans (segons Decret 182/2014, de 30 de desembre).

SOL·LICITUDS

 • Podeu descarregar-vos el formulari seguint aquest enllaç
 • Termini: fins el 28 de setembre de 2023.
Darrera actualització: 23.05.2023 | 11:15
Darrera actualització: 23.05.2023 | 11:15