Recollida Porta a Porta

A Tona es fa la recollida dels residus municipals amb el sistema de recollida selectiva Porta a Porta. 

Separem la matèria orgànica, el material reciclable i el rebuig, que es recullen davant de casa els dies i hores establerts, segons el calendari del municipi. 

Pel què fa el vidre, s’ha de dipositar dins dels contenidors iglú que es troben el carrer. 

És un sistema que es caracteritza per obtenir bons resultats de reciclatge i alts nivells de qualitat dels residus recollits. Amb aquest model de recollida evitem que gran part dels residus generats vagin a parar a l’abocador.

CONSULTA LA CARTA DE SERVEIS DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

EN CAS DE NECESSITAT, RECORDAR QUE L'ÀREA D'APORTACIÓ DE TONA ÉS OBERTA LES 24 HORES

 *A la columna dreta podeu trobar més informació sobre els resultats (2014-2016) de la Recollida Porta a Porta. 

Més informació:

Darrera actualització: 23.03.2017 | 12:12
Darrera actualització: 23.03.2017 | 12:12