Directives, instruccions i circulars

En aquest apartat hi trobareu directives, instruccions i circulars que dicti l’ens local que reuneixin els següents requisits: estableixen criteris generals d’interpretació, vigència i aplicació de les normes, determinin un canvi de criteri respecte d’actuacions precedents o suposin l’adopció de criteris de prioritat aplicativa en cas de concurrència de normes.

També hi podeu consultar respostes anonimitzades a consultes plantejades pels ciutadans i altres òrgans administratius que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.

  • DIRECTIVES, INSTRUCCIONS I CIRCULARS
  • RESPOSTES A CONSULTES PLANTEJADES
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:13
Darrera actualització: 22.01.2023 | 17:13