Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Tona, constituït el 5 d’abril de 1995, és l’organisme de consulta i participació en la gestió educativa i sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Objectius i funcions
El principal objectiu del Consell és aconseguir una coordinació progressiva i una interrelació suficient entre els diferents centres docents de la Vila.
Per conèixer les funcions, organització i funcionament del Consell Escolar Municipal consulta el Reglament que el regula:

Composició

  • Sis membres de l'Ajuntament nomenats pel plenari, actuant com a President, el titular de l'Alcaldia o el seu delegat.
  • Sis representants dels Directors dels Centres.
  • Sis representants dels mestres.
  • Cinc representants dels pares.
  • Cinc representants dels alumnes.
  • Quatre representants del sector de personal administratiu i de serveis dels Centres.
  • Un representant de la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Els membres elegits pel Consell ho seran per un període de dos cursos escolars, renovant-se per meitats a la fi de cada curs. Excepcionalment l'administració educativa pot designar un representant perquè assisteixi a alguna sessió del Consell.

Actes

- Acta Consell Escolar Municipal 2022
- Acta Consell Escolar Municipal 2021
- Informe Consell Escolar Municipal 2018
- Acta Consell Escolar Municipal 2017
- Acta Consell Escolar Municipal 2016
- Acta Consell Escolar Municipal 2015
- Acta Consell Escolar Municipal 2014
- Acta Consell Escolar Municipal 2013

Darrera actualització: 07.11.2023 | 09:55
Darrera actualització: 07.11.2023 | 09:55