Normativa en tràmit

En aquest apartat podeu consultar les ordenances i reglaments municipals que estan en tràmit d'aprovació. Podeu accedir al  TAULER D'EDICTES per consultar el termini d'exposició pública de la normativa que està en tràmit d'aprovació. 

Durant el període d'exposició pública podeu presentar suggeriments i/o al·legacions mitjançant el tràmit de INSTÀNCIA GENÈRICA que teniu disponible a la part dreta d'aquesta pàgina o bé des del Catàleg de tràmits de la SEU ELECTRÒNICA.

L'aprovació de les ordenances i reglaments locals ha d'ajustar-se al següent procediment:

  • Aprovació inicial del Ple.
  • Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  • Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple. En cas de no haver-hi reclamacions o suggeriments, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

 

Consulta la NORMATIVA EN TRÀMIT D'APROVACIÓ:
 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que regula la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. 

Podeu consultar i participar en les consultes públiques prèvies que actualment estan actives i a l'històric de consultes realitzades accedint a l'apartat GOVERN OBERT / PARTICIPACIÓ CIUTADANA / PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DE NORMES

 

Darrera actualització: 29.05.2024 | 13:51
Darrera actualització: 29.05.2024 | 13:51