Subvencions

En aquest apartat, que s'actualitzarà trimestralment, trobeu la informació relativa a les subvencions, ajuts, beques, concursos i premis que atorga l'Ajuntament.
 
L'Ajuntament de Tona convoca subvencions amb l'objectiu de donar suport econòmic a entitats, activitats i projectes d'utilitat pública o d'interès social, per la promoció de l'esport i l'activitat física, la promoció i difusió d'activitats culturals, la promoció i difusió d'activitats educatives i també la promoció del comerç el consum i el turisme.

L’ordenança municipal de subvencions estableix les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que l’Ajuntament atorga.

Consulta la ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 

Les administracions públiques, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finanáment, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

En data 26 de març de 2024 el Ple de l'Ajuntament de Tona aprova el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2024-2027. També s'aproven les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats esportives, educatives, culturals i socioeconòmiques.

Consulta el PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2024-2027

Consulta les BASES REGULADORES CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

A continuació podeu consultar les subvencions, ajuts, beques, concursos i premis atorgats per l'Ajuntament de Tona per anys.

Darrera actualització: 04.04.2024 | 17:48
Darrera actualització: 04.04.2024 | 17:48